Posts

Showing posts from June, 2013

કોર્પોરેટ ખો

વારા ફરથી વારો, મારા પછી તારો.

ના આતો કોર્પોરેટ ખો છે. મારું કામ તું કર, ને તારું તારાથી નીચેનાં માણસ પાસે કરાવ. જેવુ મને બોસ કામ આપે કે ખો દઉં તને. ખો ખો ચાલી રહી છે કોર્પોરેટ જગતમાં.

આત્મા શું છે?

Blood is Soul. रक्त आत्मा है. લોહી આત્મા છે.

જ્યાં સુધી લોહી નો પ્રવાહ શરીર માં ચાલુ રહે ત્યાં સુધી પ્રાણી જીવિત હોય છે. જો તેનો પ્રવાહ કોઈ એક અંગ સુધી પહોંચવાનો  બંધ થઈ જાય તો તે અંગ નકામું પડી જાય છે. જો આમ હોય તો આત્મા એ લોહી છે અથવા આત્માનો લોહી સાથે સીધો સંબંધ છે.