હોશિયાર ડોબાં

આજે બે વાત કહેવાનું મન થાય છે.

એક તો જે લોકો સારૂ કમાય છે તે પોતાની આવડત થી કમાતા હોય તે જરૂરી નથી. કોઈના નસીબનું પણ કમાતા હોય. માટે સારુ કમાતા બધા લોકો હોશિયાર હોય છે તેમ નથી, તે જ રીતે વિપરીત સારુ ના કમાતા લોકો હોશિયાર નથી હોતા તેમ નથી, નસીબ પણ ભાગ ભજવે છે.

બીજી વાત એ કરવી છે કે પોતાની જાત ને હોશિયાર બતાવવા માટે બીજાને ડોબાં સાબિત કરવાની જરૂર નથી. આપણે માણસો છીએ, લાગણી, પ્રેમ અને કરુણા આપણા હૃદયમાં જન્મથી જ હોય છે.

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

મારે થોડું રડવું છે

કંગાળ કોણ?