કર્મ

કર્મ ની ગતિ ન્યારી...
મૂરખ રાજા રાજ કરે, ને...
પંડિત ભયો ભિખારી.

Popular posts from this blog

મારે થોડું રડવું છે

આજનો આદિમાનવ

કંગાળ કોણ?