ભૂલવાની આદત વાળા લોકો

હું એવા ઘણા માણસો ને મળ્યો જેઓને ભૂલવાની આદત હોય. આપણે કહેલી વાતો અને આપણા થકી થયેલા ફાયદાને, પોતાની હોશિયારી સાબિત કરવા આપણને જ કહેતા હોય છે. મને આવા માણસો ગમે છે. કારણ કે તમને ક્યારેય તમારા થકી થયેલા ફાયદાનો જસ આપતા નથી અને મજાથી તમારી સામે જોયા કરે છે. આવા માણસોને મદદ કરવી કે સલાહ આપવી એ મૂર્ખામી છે. આવા લોકો તમારો ફાયદો ઉઠાવી તમને મૂર્ખ સાબિત કરવામાં પાછાં નથી પડતા.

Popular posts from this blog

મારે થોડું રડવું છે

આજનો આદિમાનવ

કંગાળ કોણ?