અમદાવાદ ના શટલ

બેફામ ચલાવતા રીક્ષાવાળાઓને કોઈ રોકી ન શકે. શટલના નામે એક રીક્ષામાં દસ દસ જણા ભરીને ચલાવી રહેલા આ મસ્તરામ ને દુનિયાની કોઈ ચિંતા નથી, એને મન તો બધુજ સરળ છે. પાછળ બેઠેલા લોકોની ઢાંકણી અથડાય કે પરસેવાથી લથપથ બીજો માણસ આવીને ખોળામાં બેસી જાય તમારા માથા પરથી હાથ ને ખભા પરથી એની થેલીઓ જતી હોય. પાન ખાતા ખાતા અને પડીકી તોડીને ખંખેરી લોકોના મોં પર ભૂકી ઉડાડતા લોકો પોતાને તીસમારખાં સમજતા હોય છે.

Popular posts from this blog

આજનો આદિમાનવ

મારે થોડું રડવું છે

કંગાળ કોણ?